top of page
Nadiza_dam.png

3 ovire - 3 priložnosti
"ORP - 307"

3 ovre - 3 priložnosti oziroma 307 "Scoping Studies"

S pravimi strateškimi odločitvami do zdravih, raznolikih in povezanih ekosistemov.

Open Rivers Program ponuja sredstva za podporo projektom, ki vodijo v odstranjevanje manjših jezov ter vodijo v obnovo rečnega toka skupaj z njeno floro in favno. Naša vsebina projekta na treh lokacijah (reka Nadiža, reka Sava ter Težka Reka) jih je prepričala za podporo v obliki nepovratnih sredstev.

Izbira treh lokacij je bila strateška odločitev z namenom doseganja največjih učinkov ter priložnosti za podpiranje ozaveščenosti na področju over na rekah.

Prag na Nadiži je vse  od italijanske maje na jugu pa do vasi Podbela edina pregrada na glavnem deblu reke v Sloveniji, ki leži v Triglavskem narodnem parku in je dom endemične soške postrvi (Salmo marmoratus). Reka Nadiža je neokrnjena reka s statusom Natura 2000, ki podpira množičen turizem in tako zagotavlja preživetje številnim domačinom.

Reka Sava je najdaljši pritok Donave. Dolga je 990 km in izvira v Zelencih v Kranjski Gori v Sloveniji. Odstranitev pragu Cajhnov jez bi odprla 35 km največje slovenske reke s koristmi za najbolj ikonično slovensko ribo, donavskega lososa (Hucho hucho), ki je  trenutno najpomembnejša slovenska populacija sulcev v Donavi.

Težka voda je potok, ki izvira v vasi Gornja Težka Voda in se v Kandiji kot njen desni pritok zlije s Krko. Tik pred izlivom ima prag - nekoliko zapušen in pozabljen, ki čaka na odstranitev.  Potok je dom številnih rib in je zaščiten kot naravna dediščina. Lokalni lastniki zemljišč močno podpirajo odstranitev, zato je bilo to mesto izbrano kot možna referenčna zgodba za ostale.

V okviru projekta bomo:

  • Zbrali podatke na terenu o vrstni pestrosti rib, nevretenčarjev in popisali pestrost habitatov nad in pod pragom; ;

  • Organizirali intervjuje ter v vsakem kraju po dve delavnici za vse deležnike (lokalna skupnost, lastniki, občina, ribiške družine,…);

  • Na podalgi pridobljenih informacij bomo zbirali že obstoječe tehnične informacije o treh lokacijah odstranitve: lastništvo, inženiring, socialna, biološka, ​​uporaba, statusi, infrastruktura itd.

  • Izvedli analizo sedimentov, ki bo pokazala morebitne težave z onesnaženjem.

 

Zaključek projekta bo izvedena študija o izvedljivosti odstranitve pragov na treh lokacijah, ki bo podprta tako iz makroekonomskega kot tudi biološkega vidika za dolgoročne pozitivne posledice ostranitve ovir.

Cilj projekta so nam pridobitev ključnih informacij ter lokalno podporo za opredelitev treh možnih odstranitev ovir na rekah Nadiža, Sava in Težka Reka, s čimer bodo ti deli rek dobili priložnost za ponovno obnovo in nam še naprej omogočil ter nudili svojo raznolikost.

Let’s Work Together

Get in touch so we can start working together.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page